Prosument – rozliczenia na starych zasadach…

Prosument - rozliczenia, fotowoltaika na dachu domu

Prosument – rozliczenia po staremu… w lutym tego roku, prezydent podpisał nowelizację ustawy OZE. Dotyczy ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja pozwala grupie przyszłych prosumentów skorzystać po 01 kwietnia 2022 z obecnej formy rozliczeń. Jest ona dużo korzystniejsza od tych propozycji, które wejdą na dniach w życie. O nowych nadchodzących przepisach pisałam TUTAJ.

Prosument – rozliczenia po staremu…

Kto jest tym szczęśliwcem, że po 01 kwietnia będzie mógł rozliczać się po staremu? Do tej grupy będą należały wszystkie osoby, które do dnia 31 marca 2022 r. zawrą umowę na zakup, montaż czy też dofinansowanie mikro-instalacji OZE z samorządem. Potocznie mówiąc z gminą, na terenie której dane osoby zamieszkują. Oczywiście gmina musi być w trakcie realizacji projektu parasolowego – dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jak również do końca grudnia 2023 r. beneficjenci projektu, złożą prawidłowy wniosek o przyłączenie mikro-instalacji. Wtedy takie osoby mogą być rozliczane na starych zasadach, czyli w systemie opustowym przez 15 lat. Niestety ten system rozliczeń, dla większości przyszłych prosumentów, wygasa z dniem 01 kwietnia 2022.

Zostając prosumentem na powyższych zasadach, będziemy jeszcze zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia do sprzedawcy energii. Oświadczenie powinno zawierać informację, że umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikro-instalacji zawarliśmy z jednostką samorządu terytorialnego. I warunek konieczny, że umowa ta, nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Prosument – rozliczenia po nowemu…

Wszystkie inne osoby, które zamontują mikro-instalacje po 31 marca 2022roku, będą rozliczane po nowemu. Gdyż od 1 kwietnia 2022 roku nastąpi zmiana zasad rozliczeń prosumentów. Została ona wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy. Od tego dnia będzie obowiązywać nowy system rozliczeń – net billing. Prosumenci będą mogli oddawać energię do sieci, ale będzie ona sprzedawana po średniej cenie hurtowej z poprzedniego kwartału. Natomiast za energię pobieraną np. nocą lub w pochmurne dni, będzie należało zapłacić cenę detaliczną z doliczonymi opłatami dystrybucyjnymi operatora. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach. Czyli w systemie opustów – przez najbliższe 15 lat.

Warto dopytać…

Uważam, że jak ktoś myśli o własnej mikro-instalacji fotowoltaicznej, to warto podejść do najbliższego urzędu i dopytać o dedykowane paragramy. Gdyż wszystkie osoby, które skorzystają z programów parasolowych realizowanych przez Gminy, będą mogły rozliczać się na starych zasadach. Jak wspomniałam, są zdecydowanie bardziej korzystne niż nowy system rozliczeń- net billing. A na to rozwiązanie pozwala nowelizacja podpisana przez prezydenta dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o OZE.

Podziel się komentarzem