Program – Mój prąd 3.0 – trzecia edycja…

Program Mój Prąd 3.0

“Mój prąd 3.0” co to takiego… jest to rządowy program wsparcia budowy domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW w formie bezwrotnej dotacji. Na chwilę obecną odbyły się już dwie edycje tego programu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wsród beneficjentów.

Pierwsza edycja ruszyła 30 sierpnia 2019 roku i trwała do 20 grudnia 2019 roku. Natomiast druga edycja rozpoczęła się 13 stycznia 2020 roku i miała trwać do 18 grudnia 2020r. Jednak zainteresowanie było tak ogromne. Mimo zwiększenia puli środków z 1 miliarda złoty do 1,1 miliarda, nabór wniosków do programu zamknięto 06 grudnia 2020 roku.

Mój prąd 3.0

Już za miesiąc ma ruszyć trzecia odsłona Mojego prądy. Nabór wniosków do edycji “Mój prąd 3.0” rozpocznie się od 01 lipca 2021 roku i będzie trwał do 20 grudnia 2021 roku. Do składania wniosków będą uprawnione między innymi osoby, które już poniosły koszty na instalacje fotowoltaiczną i została ona przyłączona do sieci poczynając od dnia 01 luty 2020 roku.

Jednak tym razem, fundusze nie będą pochodziły, tak jak w poprzednich edycjach z funduszy krajowych, lecz ze środków Unii Europejskiej. Nie opublikowano jeszcze programu, więc nie wiadomo, jaki poziom dofinansowania zostanie zaproponowany. Wiadomo już jednak, że nie ulegnie zmianie moc dofinansowanych instalacji fotowoltaicznych. Tak jak w poprzednich edycjach “Mojego Prądu” – będzie to moc 2-10 kW. Natomiast nowością będzie możliwość otrzymania dofinansowania do inwestycji, które już są podłączone do sieci OSD. Z tej opcji mogą skorzystać te osoby, które założyły instalacje po 31 stycznia 2020 roku.

Warto wiedzieć, że wnioski z poprzedniego naboru nie zostały z automatu przeniesione na nowy nabór. Dlatego jeżeli ktoś nie załapał się na dofinansowanie w poprzedniej edycji, warto aby spróbował złożyć wniosek ponownie. Natomiast, osoby które myślą o fotowoltaice, nie powinny czekać do ostatniej chwili. Gdyż kolejka do wniosków już jest spora. Obejmuje wszystkich tych, którzy koszty kwalifikowane na mikroinstalacje fotowoltaiczne ponieśli po 31 stycznia 2020 roku.

Jaka kwota dofinansowania na fotowoltaikę – Mój Prąd 3.0?

W poprzednich edycjach kwota bezwrotnej dotacji dotyczyła max. 50% kosztów kwalifikowanych w całej inwestycji, jednak wynosiła nie więcej niż 5 000 zł. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo, jaki będzie poziom dofinansowania, ale są założenia, że może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Gdyż poza instalacją fotowoltaiką, będzie się można prawdopodobnie starać o dofinansowanie do banków energii.

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie w ramach programu – Mój Prąd 3.0 ?

Prawdopodobnie wymogi co do informacji, jakie będzie trzeba złożyć w ramach starań o dotację. Wygląda na to, że będą one bardzo zbliżone do tych,

co w poprzedniej edycji, czyli:

 • dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, dane rachunku bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie)
 • dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacja instalacji, dane techniczne instalacji)
 • oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym
 • informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku)
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 • umowa, potwierdzająca instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy
 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO)

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki Mój Prąd 3.0?

 1. Wniosek elektroniczny można złożyć przy użyciu podpisu zaufanego lub e-dowodu na stronie www.mojprad.gov.pl
 2. Wniosek papierowy możesz złożyć poprzez pośrednika sprzedaży.

Obecnie bardzo wiele firm pomaga swoim klienta w bezstresowym pozyskiwaniu dotacji, składając wniosek w imieniu klienta, oczywiście opierając się na jego pisemnym pełnomocnictwie.

Czas ucieka…

Gdy masz zamiar uruchomić własną “Elektrownię słoneczną” nie zwlekaj… Nowa edycja ruszy od 01 lipca 2021 roku – więcej TUTAJ.

Podziel się komentarzem