Program – Czyste Powietrze… na co możemy liczyć…

Program czyste powietrze, jak obliczyć dotacje

Program – Czyste Powietrze – osoby, które myślą o przystąpieniu do “Gry w Zielone” zdają sobie sprawę, że mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie państwa, w formie dotacji do danego projektu. Niestety trochę gubimy się w tych przepisach, dlatego poniżej postaram się ująć je w miarę przejrzyście.

Na co możemy liczyć…

Zacznijmy od początku. W momencie gdy tylko postanowimy, że chcemy inwestować w ekologię, otwierają się przed nami, dwie główne możliwości odzyskania części zainwestowanych środków.

Po pierwsze, to ulga termomodernizacyjna. Czyli najprościej mówiąc odliczenie od podatku kosztów poniesionych na walkę z smogiem. Wykaz wydatków jakie możemy odliczyć znajdziemy w rozporządzeniu TUTAJ. Nieco więcej o samej uldze, napisze w jednym z kolejnych wpisów.

Po drugie, to różnego rodzaju programy, rządowe, lokalne i inne, o których pisałam TUTAJ. Natomiast w dzisiejszym wpisie, chciałabym się skupić na jednym z nich, czyli programie “Czyste Powietrze”.

Program – Czyste Powietrze…

Jest to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Głównie program Czyste Powietrze skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Program rozpoczął się w 2018 roku i będzie trwał do 2029 roku. Jednak podpisywanie umów zakończy się 2027 roku. Na realizację programu zabezpieczono 103 mld zł. Jest on skierowany do osób będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych. Zabiegając o dotacje, możemy to zrobić za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Program przewiduje dofinansowania w formie dotacji na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Jakie kwoty możemy pozyskać…

Poniżej część, która najbardziej nas interesuje, czyli jaką otrzymamy dotację i za co, oraz warunki jaki musimy spełnić. Program został podzielony na dwie części, które są dostosowane do dochodów osób starających się o dotacje.

I. Pierwsza część programuCzyste PowietrzePodstawowy poziom dofinansowania 

Ta część programu, przeznaczona jest dla osób, bardziej urzędowo-beneficjentów, jeszcze bardziej urzędowo – osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami, cytując ustawę – “budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą”. Bardzo istotnym elementem tej części programu jest roczny dochód tych osób, z uwzględnieniem wszystkich źródeł zarobkowania, nie może on przekroczyć 100 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania jaką możemy pozyskać sięga do 30 000 złotych.

II. Druga część programu – Czyste PowietrzePodwyższony poziom dofinansowania.

Natomiast ta część, przeznaczona jest dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. I tutaj maksymalna kwota dofinansowania sięga do 37 000 złotych.

Szczegółowa tabela pokazująca wysokość wsparcia finansowego, powiązanego z wysokością uzyskanych dochodów TUTAJ.

Dodatkowe rozgraniczenia…

Każdy z powyższych poziomów dofinansowania ma swoje dodatkowe rozgraniczenia. Dlatego gdy chcemy skorzystać z datacji oferowanych przez program, musimy się dokładnie wczytać do jakiej grupy przynależymy i na jakie dotacje faktycznie możemy liczyć. W mediach słyszymy zazwyczaj o tych najwyższych kwotach i myślimy sobie super, wymienię sobie piec, założę foto i dostanę super dotację…:)

A niestety, tak fantastycznie to nie wygląda. Aby się nie pogubić poniżej przedstawię rozgraniczenia w podziale na podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania…

W tym poziomie spotykamy się z trzeba wariantami dofinansowania:

I. Wariant

Możemy liczyć na dofinansowanie w maksymalnej kwocie do 30 tys. zł, która przysługuje tylko tym, którzy poza jedną z poniższych inwestycji, zainwestują jednocześnie w instalację fotowoltaiczną. Jeśli tego nie zrobimy, wtedy maksymalny pułap dotacji to 25 tys.zł.

Takie dofinansowanie otrzymamy gdy dokonamy demontażu starego źródła ciepła na paliwo stałe i zakupimy oraz zamontujemy pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo możemy wykonać jeszcze inne przedsięwzięcia z poniższej listy:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • montaż z uprzednim zakupem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
II. Wariant

W tym wariancie, możemy otrzymać dofinansowanie w kwocie do 25 tys. zł, warunki jak powyżej, jeśli zamontujemy rownież instalację fotowoltaiczną. Jeśli tego nie zrobimy, przysługuje nam dofinansowanie maksymalnie do 20 tyś. zł

Za co otrzymamy takie dofinansowanie. Podobnie jak w wariancie pierwszym, czyli za demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, innego niż wymienione w wariancie pierwszym (nie dotyczy pomp ciepła) czyli zakup i montaż kotłowni gazowej lub innej ujętej w rozporządzeniu. Podobnie jak wyżej możemy sobie wykonać jeszcze dodatkowe przedsięwzięcia.

II.Wariant

Tutaj maksymalna kwota dotacji to 10 tys. zł. W tym wariancie nie mamy wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale możemy zrealizować jedno z poniższych przedsięwzięć lub nawet wszystkie:

 • montaż z uprzednim zakupem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Podwyższony poziom dofinansowania…

I. Wariant

Jeśli dokona się demontażu „kopciucha” oraz zakupi i zamontuje inne źródła ciepła do ogrzania domu i ogrzewania wody użytkowej oraz inne instalacje wymienione poniżej i zdecydujemy się na instalację fotowoltaiczną, to łącznie możemy uzyskać do 37 tyś. zł dotacji. Gdy nie będziemy montowali fotowoltaiki, to dotacja będzie wynosiła maksymalnie 32 tyś. zł

 • demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • kupno i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
II. Wariant

Tutaj maksymalna dotacja wynosi do 15 tys. zł, jeśli decydujemy się jedynie na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród lub wymianę stolarki zewnętrznej, zakup omówionej wcześniej dokumentacji, ale bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła.

Ponadto…

W przypadku konieczności wykonania dokumentacji możemy liczyć na dofinansowanie w przypadku:

 • audytu energetycznego w wysokości 100% w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł,
 • dokumentacji projektowej w wysokości 30% w kwocie do 600 zł,
 • ekspertyz w wysokości 30% w kwocie do 150 zł.

Tabele ułatwiające obliczenie wysokości dotacji…

Tabela nr 1 – ujmuje zarówno podstawowy jak również podwyższony poziom dofinansowania. Pozycja 13* będzie obowiązywała od 01 lipca 2021 roku.

Rodzaj inwestycjiPodstawowy poziom dofinansowania
Procent poniesionych kosztówMaksymalna kwota dotacjiProcent poniesionych kosztówMaksymalna kwota dotacji
1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%10 000 zł75%15 000 zł
2. Pompa ciepła powietrze/woda30%9000 zł60%18 000 zł
3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%13 500 zł60%18 000 zł
4. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%20 250 zł60%27 000 zł
5. Kocioł gazowy/olejowy kondensacyjny30%4500 zł60%9000 zł
6. Kotłownia gazowa45%6750 zł75%11 250 zł
7. Instalacja c.o. i c.w.u.30%4500 zł60%9000 zł
8. Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%5000 zł50%5000 zł
9. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30%5000 zł60%10 000 zł
10. Kocioł na węgiel30%3000 zł60%6000 zł
11. Kocioł zgazowujący drewno30%6000 zł60%12 000 zł
12. Kocioł na pelety drzewny30%6000 zł60%12 000 zł
13*. Kocioł na pelety drzewny o podwyższonym standardzie45%9000 zł60%12 000 zł
14. Ogrzewanie elektryczne30%3000 zł60%6000 zł
Źródło: NFOŚiGW – Dopłaty w Programie Czyste Powietrze na źródła ciepła, przyłącza, instalacje i wentylację

Tabela nr 2 – pokazuje dodatkowe kwoty jakie możemy pozyskać w ramach dotacji Czyste Powietrze, za wykonanie przedsięwzięć:

Program czyste powietrze - tabela możliwych dotacji do pozyskania
Źródło: NFOŚiGW – Dopłaty w Programie Czyste Powietrze na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową

Wrzucam jeszcze dodatkowy linki do stron NFOŚiGW, pod którym znajdziecie wyczerpujące informacje jakie koszty kwalifikowane podlegają dofinansowaniu – ZAŁĄCZNIKU NR 2 do programu “Czyste powietrze”.

Kalkulator dotacji…

Na sam koniec wklejam kalkulator dotacji, po kliknięciu w poniższe zdjęcie zostaniecie przeniesieni na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, gdzie będzie można za pomocą kalkulatora obliczyć jaką wysokość dotacji możemy pozyskać przystępując do “Gry w Zielone”…:)

Kliknij w obrazek i przejdź do kalkulatora…

Podsumowując…

Kusząc się na podsumowanie muszę zaznaczyć, że program “Czyste powietrze” daje spore możliwości zwrotu części środków zainwestowanych do “Gry w Zielone”. Tak więc jeśli mamy taką możliwość, to warto z niego skorzystać.

Poniżej informacja pochodząca ze stron Narodowego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej, pokazująca jakie kroki trzeba podjąć aby złożyć wniosek z programu “Czyste Powietrze” przez Internet.

Kroki jakie trzeba podjąć aby złożyć wniosek do programu "Czyste powietrze" przez Internet
Źródło: strona NFOŚiGW

A gdy ktoś się nie czuje na siłach, aby wypełnić go samodzielnie, to może złożyć go drogą papierową przy pomocy pracowników lokalnych urzędów gmin.

Kroki jakie trzeba podjąć aby złożyć wniosek do programu "Czyste powietrze" przy pomocy urzędu, drogą papierową
Źródło: strona NFOŚiGW

Niech Zielona Moc będzie z nami… pozdrawiam Viola..:)

Uzupełnienie…

Od 01.lipca 2021, mają nastąpić zmiany w programie “Czyste powietrze”. Zostaną wycofane dotacje do kotłów na węgiel. Jak również są przymiarki do wycofania możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, przy zastosowaniu tego źródła ciepła. Więcej informacji znajdziecie na portalu”Wysokie Napięcie”, na którym można znaleźć bardzo wiele cennych informacji, oraz w kolejnym wpisie TUTAJ.

Podziel się komentarzem