Dopłaty do ogrzewania… jak pozyskać?

dopłaty do ogrzewania

Dopłaty do ogrzewania… ostatnio te kilka słów jest odmienianych przez wszystkie przypadki! W jakich czasach przyszło nam żyć aby martwić się czy jesteśmy w stanie ogrzać nasz dom w czasie nadchodzącej zimy!? Pojawia się w tym miejscu wiele problemów i niewiadomych! Pierwszy z nich, to czy w ogóle uda nam się pozyskać źródło ciepła do ogrzania domu? Oraz drugi problem, który spędza większości sen z powiek, czy nas będzie na to źródło stać?!

Źródła ogrzewania…

Nasze domy ogrzewamy na wiele sposobów, w zależności od tego gdzie mieszkamy, w domu czy też w blokach. Lecz niezależnie od miejsca zamieszkania, zimą oczekujemy, że w naszych domach będzie ciepło. Dlatego też poszukujemy bardzo intensywnie, w zależności od naszych potrzeb węgla, we wszystkich jego odmianach. Zaczynając od groszku, a na miale węglowym kończąc, który o zgrozo, znowu został dopuszczony do sprzedaży. Natomiast osoby, które zainwestowały w ekologiczne źródła ciepła łapią się za głowę gdy widzą ceny pelletu, gazu oraz prądu!!

Dobre rady polityków…

Nasz rząd sprawia wrażenie, że obecna sytuacja bardzo ich martwi i sypią, niczym z rękawa dobrymi radami. Możemy usłyszeć, że mamy zbierać chrust w lesie, kupować jedynie półtorej tony opału, a potem dokupić więcej, a w domach mieć po 17 stopni!!! Co tu jest grane???

Potem wpadają na genialny pomysł, że będą przygotowane dopłaty do ogrzewania. A najciekawsze jest to, że sami nie wiedzą jakie one będą, bo warunki ich przyznania zmieniają się z dnia, na dzień!!

Dopłaty do ogrzewania…

Szczerze, to sama się w tych dopłatach pogubiłam. Przymierzałam się do napisania tego artykułu już od dłuższego czasu, lecz ciągłe zmiany wprowadzały totalny mętlik w mojej głowie, co komu się należy. Spróbuję jednak jakoś ten cały bałagan informacyjny poukładać. Jednak nie ręczę, że w chwili ukazania się wpisu, można spodziewać się zmian.

Jak już wspomniałam, można się w tych dopłatach pogubić, więc podzielę je na trzy rodzaje, zgodnie ze źródłem ogrzewania. Zacznę od pierwszego źródła, dla którego zostały ogłoszone dodatki w wysokości 3 000,00 zł. Warto wspomnieć, że ten dodatek wzbudził sporo kontrowersji. Lecz dzięki temu, z czasem pomyślano też o innych, którzy nie ogrzewają domu węglem i rozszerzono dopłaty do innych źródeł, wykorzystywanych przy ogrzewania domu.

Dodatek węglowy…

Wynosi on 3 000.00 zł. Jest to jednorazowe wsparcie gospodarstw domowych. Aby go otrzymać głównym źródłem ogrzewania, zgodnie z ustawą, musi być: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem albo pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek był źle sprecyzowany i zdarzało się, że z jednego adresu o jego przyznanie zgłaszało się kilka osób, które pod tym adresem zamieszkiwały i tworzyły kilka gospodarstw domowych. Jednak ustawodawca naprawił błąd i ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. została znowelizowana.

Obecnie dodatek w wysokości 3 000,00 zł i przyznawany jest teraz tylko i wyłącznie na jeden adres, a nie jak wcześniej – na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane do końca listopada!

Dodatek do LPG i innych źródeł…

W przypadku gospodarstw domowych których głównym źródłem ciepła, zgodnie z ustawą jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe, zasilanych pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, także mogą liczyć na jednorazowe wsparcie. Jest one uzależnione od rodzaju rodzaju źródła ciepła, które wykorzystujemy do ogrzania:

 • pellet lub inny rodzaj biomasy – dodatek w wysokości 3 000,00 zł;
 • drewno kawałkowe – dodatek w wysokości 1000,00 zł;
 • skroplony gaz LPG – dodatek w wysokości 500,00 zł;
 • olej opałowy – dodatek w wysokości 2 000,00 zł.

Bardzo WAŻNE – warunkiem uzyskania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. O rejestracji do CEEB pisałam TUTAJ i TUTAJ.

Wniosek o stosowny dodatek można złożyć w urzędzie gminy do końca listopada!

Dodatek elektryczny…

W związku z licznymi programami dopłat, do wymiany starego źródła ogrzewania na nowe bardziej ekologiczne, bardzo dużo gospodarstw domowych przeszło na ogrzewanie elektryczne. Spora część osób zainwestowała w pompy ciepła, bądź też inne ogrzewanie elektryczne. Z myślą o tych gospodarstwach domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, ma zostać wprowadzony specjalny dodatek elektryczny w dwóch kwotach:

 • dodatek w wysokości 1000,00 zł gdy zużycie prądu w skali roku nie przekroczy 5 MWh czyli 5 000 kWh;
 • oraz dodatek w wysokości 1500,00 zł, w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB.

O dodatek można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dodatek…

Wszystkie powyższe dopłaty do ogrzewania są jednorazowe i nie podlega rozliczeniu. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że kwota dopłaty jaką otrzymamy będzie mogła zostać przeznaczona na dowolny cel. Zgodnie z nowymi przepisami, kwota dopłaty nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z pełną treścią przepisów można zapoznać się TUTAJ.

Kto może się starać o dodatek?

O dodatek, może starać się każdy, kto stosuje przynajmniej jedno ze źródła ogrzewania wskazanego powyżej i ważne też jest też to, że:

 • pozyskanie dodatku nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego,
 • jego wysokość zależy wyłącznie od rodzaju stosowanego paliwa, nie zaś od wysokości osiąganych dochodów,
 • jeden dodatek przysługuje na jeden adres,
 • dodatek energetyczny przysługuje osobom zamieszkującym w danym lokalu. Nie ma zatem znaczenia zameldowanie wnioskodawcy,
 • o dopłaty wnioskować mogą również najemcy zamieszkujący w wynajmowanym lokalu.

Jak złożyć wniosek o dopłatę?

W dniu 20 września 2022 roku zostało przygotowane rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następnym. Oznacza to, że już od tego dnia każda uprawniona osoba może złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania.

Wzór do pobrania wniosku TUTAJ.

Wniosek jest dość obszerny, składa się z sześciu stron. Oprócz adresu, miejsca zamieszkania oraz danych samego wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL). We wniosku należy również podać dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. We wniosku należy także określić rodzaj źródła ogrzewania oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa.

Zgodnie z przepisami, wypłata dodatku energetycznego musi nastąpić w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dopłaty do ogrzewania finansowane są z budżetu państwa, ale wypłacane będą za pośrednictwem samorządów. Oznacza to, że wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o dopłatę można złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku!!!
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia!!!

WAŻNE!!!

Po pierwsze, należy jednak pamiętać, iż warunkiem uzyskania dopłaty jest odpowiednie zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W zgłoszeniu powinno być ujęte jaki rodzaj ogrzewania posiadamy i jakiego “paliwa” używamy do ogrzania domu. Ważne jest też, że dopłata przysługiwać będzie jedynie wówczas, gdy odpowiednie źródło ogrzewania zostało wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Zmiany dokonane w Ewidencji po tym dniu nie będą wiążące dla celów wypłaty dodatku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wpis do CEEB został dokonany po raz pierwszy. W takiej sytuacji odpowiednie źródło ogrzewania może być zgłoszone również po dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Po drugie, dopłata do ogrzewania przysługuje również w przypadku lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, w których ogrzewanie dostarczane jest przez lokalną kotłownię lub sieć ciepłowniczą. Jednak warunkiem uzyskania dopłaty jest załączenie do wniosku oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku. W takim oświadczeniu zarządca potwierdza, iż budynek ogrzewany jest drewnem, pelletem, olejem lub gazem LPG. W takim przypadku, dopłata przysługuje każdemu lokalowi oddzielnie.

Podziel się komentarzem